Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 21. veljače je donijela Komunikaciju kojom se obilježava dvogodišnja obljetnica uspostave Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), ključnog instrumenta u središtu europskog plana oporavka NextGenerationEU vrijednog 800 milijardi eura. 

U Komunikaciji se analiziraju konkretni rezultati koji su dosad postignuti radom Mehanizma za oporavak i otpornost u pokretanju zelene i digitalne reforme i ulaganja u državama članicama. U njemu se navode i daljnji koraci za potporu uspješnoj provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost. U prilozima Komunikaciji pojašnjavaju se tehnički aspekti načina na koji Komisija ocjenjuje napredak država članica. 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je:  Naš plan oporavka NextGenerationEU postao je više od odgovora na pandemiju bolesti COVID-19. Dvije godine nakon osnivanja već smo isplatili više od 140 milijardi eura i premašili početne ciljeve ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju. S obzirom na brutalnu rusku invaziju na Ukrajinu i globalnu energetsku krizu, fond je sada postao ključni element našeg industrijskog plana za zeleni plan. Njime će se poduprijeti države članice na putu prema nultoj neto stopi emisija, uz dodatni financijski poticaj u okviru plana REPowerEU. Instrument NextGenerationEU pokazao se odličnim instrumentom za rješavanje različitih izazova s kojima se naša Unija suočava. Transformativne reforme u okviru nacionalnih planova oporavka država članica ključne su za modernizaciju i jačanje naše Europske unije. Moramo nastaviti s brzom provedbom. 

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-dvije-godine-nakon-donosenja-mehanizam-za-oporavak-i-otpornost-i-dalje-je-glavni-2023-02-21_hr