Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sastanak hrvatskih partnera na projektu Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance – SeCure održan je 2. i 3. veljače 2023. u Splitu na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG).

Tema sastanka bio je trenutni napredak projekta kao i buduće projektne aktivnosti. Poseban naglasak projekta SeCure stavljen je na edukaciju mladih pa su stoga razmatrani i prijedlozi promotivnih materijala za srednje škole na temu štetnosti prodora slane vode.

Početkom godine u sklopu projektnih aktivnosti odrađeni su i terenski radovi u dolini Neretve u svrhu razvoja i unapređenja prototipa aplikacije za pametne telefone za nadzor koncentracije slane vode u stvarnom vremenu na području doline Neretve. Aplikacija bi trebala omogućiti kontrolu koncentracije soli u vodonosniku i vodotocima duž projektnog područja doline Neretve na poljoprivrednim zemljištima i vodenim tijelima unutar projektnih lokacija. Na nove lokacije ugrađene su sonde kako bi se osigurao širok raspon promatranih vodotokova obuhvaćenih aplikacijom te kako bi se osigurale reprezentativne vrijednosti koje bi bile od pomoći krajnjim korisnicima, lokalnim poljoprivrednicima i poljoprivrednim proizvođačima.

Također, predstavnici FGAG-a, u okviru projekta SeCure, sudjelovali su na American Geophysical Union Fall kongresu, najvećoj svjetskoj znanstvenoj konferenciji o geoznanostima, održanom u Chicagu. Svake godine AGU Fall kongres okuplja više od 25 000 sudionika iz više od 100 zemalja radi razmjene istraživačkih podataka. Istraživači, znanstvenici, nastavnici, studenti i kreatori politika sudjeluju na jesenskom sastanku AGU-a kako bi istaknuli promjene te u budućnosti sačuvati planet od globalnih utjecaja. Ovo je bila odlična prilika da se sadržaji i rezultati projekta SeCure približe znanstvenoj zajednici i istraživačkim institucijama kao ciljnim skupinama projekta.

Uz Regionalnu razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u projektu sudjeluju partneri iz Italije: Sveučilište u Padovi, Nacionalno vijeće za istraživanja (CNR) i Regija Veneto te iz Hrvatske: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu kao i Hrvatske vode. Projekt je vrijedan 600.000,00 eura i ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 %. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 57.142,86 eura.