Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Od Agencije za mobilnost i programe Europske unije dobili smo informaciju o održavanju informativnih webinara za korisnike programa Europskih snaga solidarnosti.

Dva besplatna edukativna online webinara u najavi, priprema su za prijavni rok za Projekte solidarnosti, 23. veljače 2023. godine. Cilj njihova održavanja je da od općih do specifičnih, približe najvažnije i najčešće tražene informacije trenutnim i budućim korisnicima programa Europske snage solidarnosti, sve s ciljem podizanja kvalitete i relevantnosti projekata solidarnosti u lokalnim zajednicama diljem Republike Hrvatske. Kao potencijalnim korisnicima, webinari su namijenjeni neformalnim skupinama mladih od 18 do 30 godina te organizacijama, ustanovama i drugim pravnim osobama koje su zainteresirane za prijavu ovog projektnog formata.

Na poveznici „Webinari za projekte solidarnosti“ dostupne su sve informacije o webinarima, poveznice na prijavu za sudjelovanje te poveznice na druge informativne publikacije koje korisnicima približavaju zahtjeve Programa: https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/novosti/webinari-za-projekte-solidarnosti-uoci-roka-u-veljaci-2023-godine/