Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U suradnji Regionalne agencije DUNEA i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 14. i 15. lipnja 2022. godine, održana je završna konferencija projekta Monitoring prodora slane vode u obalne vodonosnike i testiranje pilot projekata za prevenciju prodora soli akronima MoST.

Prvog dana događanja održanog u Studentskom centru u Dubrovniku, osim projektnih partnera sudjelovali su predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnici javnih ustanova i škola koji su blisko povezani s projektnim aktivnostima te ostali zainteresirani dionici. Prisutne je u ime Dubrovačko-neretvanske županije pozdravio župan Nikola Dobroslavić. Naglasio je kako je projekt iznimno bitan za budućnost doline Neretve jer projektni rezultati predstavljaju važan korak u poboljšanju kvalitete podzemnih voda i rješavanju problema zaslanjenosti poljoprivrednih tala u dolini Neretve.

Zamjenik ravnateljice Regionalne agencije DUNEA Bruno Bebić istaknuo je važnost informiranja dionika i donositelja odluka o novim pristupima za minimiziranje negativnih učinaka prodora morske vode u obalna poljoprivredna područja.

Predstavnik vodećeg partnera Sveučilišta u Padovi, prof. Paolo Salandin, izrazio je zadovoljstvo prekograničnom suradnjom s hrvatskim partnerima nakon čega su predstavnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije kao i talijanskih partnera predstavili rezultate dosadašnjih istraživanja s pilot područja u geološkom, hidrogeološkom i poljoprivrednom kontekstu.

Drugog dana, u hotelu Narenta u Metkoviću, Regionalna agencija DUNEA u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije, predstavila je dokument ”Plan prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode u dolini Neretve“, koji sadržava izrađene smjernice za aktivnosti povezane s ublažavanjem prodora slane vode. Ravnateljica Regionalne agencije DUNEA, Melanija Milić, istaknula je kako plan predstavlja podlogu za donošenje odluka i poboljšanja u planskom upravljanju na ovom području.

Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA na projektu sudjeluje s partnerima iz Italije: Sveučilište u Padovi, Nacionalno vijeće za istraživanja, Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo, Regija Veneto i Hrvatske: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Hrvatske vode. Projekt vrijedan nešto više od dva i pol milijuna eura ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 120 tisuća eura.

Link na video projekta: https://youtu.be/QsuPFXEsZ0A