Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 U skladu sa sektorskim prioritetima Programa, a temeljem godišnjeg plana rada za 2022. godinu, u okviru potprograma Kultura otvoreni su pozivi za dostavu projektnih prijedloga namijenjeni partnerskim konzorcijima koji će svojim aktivnostima podizati i jačati kapacitete određenih sektora i pratiti razvoj europskih kulturnih politika.

– POTPORA ZA PROVEDBU IMPLEMENTACIJE OZNAKE EUROPSKE BAŠTINE 2022
– EUROPSKI BAŠTINSKI HUB POTPORA HOLISTIČKOG I ISPLATIVOG PRAĆENJA EUROPSKA GODINA KULTURNE BAŠTINE
– PERFORM EUROPE – POTPORA PREKOGRANIČNIH TURNEJA I DIGITALNE DISTRIBUCIJE UMJETNIČKIH IZVEDBENIH DJELA
– MUSIC MOVES EUROPE – POTPORU EUROPSKOM GLAZBENOM SEKTORU

Za više informacija: https://deskkultura.hr/hr/novosti/mini-pozivi-u-okviru-potprograma-kultura-2022