Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija poziva regionalne i lokalne novinare te kreatore sadržaja da se prijave i ostvare jedinstvenu priliku umrežavanja s europskim novinarima i kreatorima sadržaja te da steknu i prošire svoja znanja o strukturi i funkcioniranju EU-a, kao i o politikama EU-a s posebnim naglaskom na kohezijske politike. Riječ je o prijavi za medijska studijska putovanja u okviru #EUinMyRegion Media Trips programa koji obuhvaća online treninge, kratke posjete Bruxellesu, informativne sastanke na temu funkcioniranja institucija, upoznavanje sa strukturom i procedurama EU-a. Osim toga, novinari i kreatori sadržaja:
• dobit će uvid u kohezijsku politiku EU-a, naučiti o postupanju EU-a u rješavanju prijevara i lošeg upravljanja fondovima;
• sudjelovat će na sastancima sa stručnjacima iz Komisije;
• istraživati podatkovne alate relevantne za njihovo područje;
• sudjelovati u projektnim posjetima i posjetima drugim institucija EU.

Do kraja programa polaznici će steći bolje razumijevanje strukture i politika EU-a, s posebnim naglaskom na Kohezijske politike. Također, polaznici će imati priliku uspostaviti veze s kolegama novinarima iz raznih zemalja i regija, pridonoseći svojim izvještavanjem napretku europskog projekta.

Prvo medijsko studijsko putovanje zakazano je za početak rujna, a planirano je još sedam putovanja od listopada 2023. do svibnja 2024.
Komisija će pokriti troškove puta i smještaja za sudionike programa.

Rok za prijavu je 15. srpnja 2023. godine, a prijava se podnosi putem linka – https://euinmyregion-mediatrips.eu