Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 11. rujna je predstavila ljetnu gospodarsku prognozu za 2023. godinu. Gospodarstvo EU-a nastavlja rasti, iako sa smanjenim zamahom. U prognozi se revidira rast gospodarstva EU-a s 1,0 % na 0,8 % u 2023. godini te s 1,7% predviđenih u proljetnoj prognozi na 1,4 % u 2024. Također se revidira rast u europodručju na 0,8 % u 2023. (s 1,1 %) i 1,3 % u 2024. (s 1,6 %).

Očekuje se da će se inflacija nastaviti smanjivati tijekom razdoblja obuhvaćenog prognozom. Sada se predviđa da će u EU inflacija harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HIPC) 2023. dosegnuti 6,5 % (u usporedbi sa 6,7 % u proljetnoj prognozi) i 3,2 % 2024. (u usporedbi s 3,1 %). Predviđa se da će inflacija u europodručju 2023. iznositi 5,6 % (u usporedbi s 5,8 %) i 2,9 % 2024. (u usporedbi s 2,8 %).

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/ljetna-gospodarska-prognoza-europske-komisije-za-2023-godinu-gospodarski-rast-usporava-uz-rastucu-2023-09-11_hr