Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kako bi se građanima i poduzećima pomoglo da u potpunosti iskoriste prednosti Europske unije, Komisija stalno surađuje s državama članicama kako bi osigurala usklađenost s pravom EU-a te pokreće postupke zbog povrede prava protiv država članica u slučaju nepoštovanja njezinih pravila.

Odluke u okviru ovog ciklusa povreda prava EU-a uključuju osam službenih opomena i šesnaest obrazloženih mišljenja. Komisija je 1. lipnja odlučila uputiti jedan predmet Sudu Europske unije. Naposljetku, odlučila je zaključiti 62 predmeta u kojima su predmetne države članice, u suradnji s Komisijom, zaustavile povredu i osigurale usklađenost s pravom EU-a.