Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Potprogram Prijelaz na čistu energiju (Clean energy transition, CET) osigurava značajna sredstva za projekte koji doprinose olakšanju prijelaza na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji.

Radi se o tipu projekata usmjerenih na prijelaz na obnovljivu energiju i povećanje energetske učinkovitosti razbijanjem tržišnih barijera kroz aktivnosti koje uključuju izgradnju kapaciteta, širenje informacija i znanja te podizanje svijesti.

U razdoblju 2021. – 2024. u potprogramu Prijelaz na čistu energiju na raspolaganju je 527 milijuna EUR, a stopa sufinanciranja je do 95% posto.

Prijave se podnose online preko portala Funding & tender opportunities do 16. studenog 2022. godine.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-cet_en.pdf