Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 6. veljače pokrenula novi interaktivni vodič u kojem su prikazane sve mogućnosti financiranja ruralnih područja dostupne na razini EU-a.
Potrebni su fondovi i programi EU-a kojima se može potaknuti održivi rast i dobrobit u ruralnim područjima. Međutim, utvrđivanje najprikladnije opcije nije uvijek jednostavno za potencijalne korisnike. Skup alata za ruralna područja prikuplja mogućnosti financiranja iz 26 različitih fondova EU-a, od zajedničke poljoprivredne politike do kohezijskih fondova, programa Obzor Europa i Mehanizma za oporavak i otpornost. U samo nekoliko klikova poduzetnici iz ruralnih područja i lokalne vlasti mogu pronaći najbolja financijska sredstva koja su im na raspolaganju za razvoj projekta.

Cilj je tog novopokrenutog sveobuhvatnog pristupnika za financiranje sredstvima EU-a i podupiranje inicijativa dostupnih ruralnim područjima u EU-u podnositeljima zahtjeva pružiti znanje i alate potrebne za ispunjavanje lokalnih potreba. Korisnici mogu biti lokalna tijela, institucije, poduzeća, udruge i pojedinci.