Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uslijed pandemije COVID-19 koja je ubrzala digitalizaciju svih sektora pa tako i obrazovnog, sve više učenika, roditelja i nastavnika koristi se internetskim alatima za učenje. U nastojanju da im olakša edukaciju na daljinu i pruži niz korisnih materijala koji će djeci i mladima približiti Europsku uniju, Europska komisija pokrenula je edukativnu online platformu „Kutak za učenje“. Unutar Kutka za učenje nalaze se brojni interaktivni obrazovni materijali o građanskim pravima i digitalnim vještinama, geografiji, povijesti i kulturi Europske unije, gospodarstvu, okolišu i klimatskim promjenama, hrani, poljoprivredi i ribarstvu. Materijali su raspoređeni prema dobnim skupinama, a obuhvaćaju uzraste od 5 do 18 godina.

Osim učenika osnovnih i srednjih škola, materijalima se mogu koristiti i nastavnici koji žele pomoći učenicima da nauče više o EU ili koji su u potrazi za inspiracijom za nastavne planove te se žele upoznati s mogućnostima za umrežavanje s drugim školama i nastavnicima diljem EU-a. Kutak za učenje može se pretraživati po temi, dobnoj skupini i vrsti materijala te su dostupni u obliku igara, stripova, kvizova, videozapisa, interaktivnih knjiga, mapa, brošura, članaka i prezentacija. Samo u 2020. godini platformu Kutka za učenje posjetilo je više od 1,7 milijuna Europljana, a dostupna je na 24 službena jezika Unije i obuhvaća 12 tema od interesa u EU-u. Na platformi se također mogu pronaći informacije o studiranju ili volontiranju u inozemstvu. Sve publikacije na Kutku za učenje mogu se slobodno preuzeti i tiskati.

Za više informacija: https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_hr