Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dana 2. listopada je u sklopu najvećeg programa kulturne mobilnosti EU-a „Kultura pokreće Europu” otvoren novi poziv za mobilnost. Namijenjen je umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji imaju najmanje 18 godina i zakonito borave u jednoj od 40 zemalja programa Kreativna Europa i aktivni su u sljedećim sektorima: izvedbena umjetnost, vizualna umjetnost, glazba, kulturna baština, arhitektura, dizajn i modni dizajn te književnost. Prijave su otvorene do 31. svibnja 2024.

Program nudi bespovratna sredstva za mobilnost kojima se pokrivaju putni troškovi i troškovi boravka, te koji se mogu dopuniti dodatnom financijskom potporom za promicanje sudjelovanja osoba koje se suočavaju s preprekama međunarodnoj mobilnosti. Veća financijska potpora pruža se osobama koje putuju ekološki osviješteno, roditeljima male djece ili osobama kojima je potrebna viza. Posebno se potiče prijava umjetnika s invaliditetom jer im program Kultura pokreće Europu nudi posebnu potporu za pokrivanje dodatnih troškova sudjelovanja u prekograničnim projektima koji mogu nastati zbog invaliditeta.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Iliana Ivanova izjavila je: Kultura pokreće Europu podupire mobilnost svih umjetnika, uključujući one s invaliditetom, i pomaže im da prevladaju prepreke internacionalizaciji njihovih karijera. Time se pridonosi otvaranju estetike i raznolikosti kulturnog krajolika te pokreću kulturne promjene.

Od pokretanja prije godinu dana program je već pomogao više od 1800 korisnika bespovratnih sredstava koji su organizirali kulturne projekte s međunarodnim partnerima u drugima zemljama u okviru programa Kreativna Europa, od Norveške do Tunisa i od Portugala do Armenije. Kandidati koji nisu odabrani u prvom krugu poziva mogu se ponovno prijaviti.

Za više informacija: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe