Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predstavnici Regionalne agencije DUNEA prisustvovali su konferenciji Poticanje kružne plave ekonomije na Mediteranu, održanoj 10. i 11. svibnja u Barceloni. Na konferenciji su predstavljeni rezultati BLUEfasma projekta u sklopu kojega je Dubrovačko-neretvanska županije jedno od 11 pilot područja.

Osim rezultata Bluefasma projekta, prvog dana sastanka predstavljeni su rezultati projekta SwitchMed, kao i zajednice projekata Blue Growth. Na konferenciji su prikazana inovativna rješenja za prelazak s linearne na kružnu ekonomiju u sektorima ribarstva i akvakulture kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš i povećela učinkovitost. Alat samoprocijene kružnosti, razvijen i korišten u sklopu projekta Bluemed, istaknut je kao dobar primjer koji je dostupan i besplatan svim poduzećima koja žele početi s promjenama u poslovanju.

Drugog dana sastanka organiziran je posjet Luci Barcelona, čiji su predstavnici prezentirali brojne projekte na temu kružnog gospodarenja koje provode.Također su predstavljena poduzeća koja su postigla zavidne rezultate i veliki gospodarski rast, a čije se poslovanje vodi principima kružnog gospodarstva, koristeći u proizvodnji sekundarne sirovine poput plastičnog i metalnog otpada te morskih algi i recikliranog kartona. Na kraju posjeta demonstriran je rad elektroničkih dronova od recikliranog aluminija koji pretražuju i skupljaju morski otpada.

Kroz BLUEfasma projekt DUNEA je u suradnji sa stručnim suradnikom, Sveučilištem u Dubrovniku, provela analizu stanja razvijenosti kružnosti u sektorima ribarstva i akvakulture te na temelju rezultata sudjelovala u radu radne grupe koja je donijela preporuke za prijelaz na održivo, plavo kružno gospodarstvo u mediteranskim zemljama. Uz to, održane su radionice na kojima je brojnim obrtnicima, udrugama, školama, ali i široj javnosti predstavljena tehnika izrade suvenira i nakita od mljevenih ljuštura školjaka, kao dobar primjer kružnog gospodarstva.

Podsjetimo, projekt BLUEfasma integrira i provodi principe kružnog gospodarstva u sektore plavog rasta, ribarstva i akvakulture kako bi se na nove načine, kroz osnaživanje inovacijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i pomorskih klastera, pogodovalo izoliranim otočnim i obalnim područjima Sredozemlja. Regionalna agencija DUNEA jedini je hrvatski partner na projektu, a vrijednost ovog projekta, ugovorenog u sklopu INTERREG Programa Mediteran 2014 – 2020 je 20.946.308,00 kuna. 85 % bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.