Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

EU je ostvario važan cilj – u potpunosti je cijepljeno 70 % odraslog stanovništva. Ukupno je više od 256 milijuna odraslih osoba u EU-u primilo punu dozu cjepiva.
Ujedno je ostvaren cilj Komisije da se državama članicama do kraja srpnja dostavi dovoljno doza cjepiva kako bi se u potpunosti cijepilo 70 % odraslog stanovništva EU-a.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Veliki je uspjeh da je već u kolovozu u potpunosti cijepljeno 70 % odraslih osoba u EU-u. Strategija EU-a da se djeluje zajednički daje svoje rezultate i Europu čini predvodnicom globalne borbe protiv bolesti COVID-19. Ali pandemija nije završila. Borba se nastavlja. Pozivam sve koji to mogu da se cijepe. A u cijepljenju trebamo pomoći i drugim zemljama svijeta. Europa će u tom nastojanju i dalje podupirati svoje partnere, posebno zemlje s niskim i srednjim dohotkom.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Vrlo sam zadovoljna što smo danas ostvarili cilj da se prije kraja ljeta cijepi 70 % odraslih osoba u EU-u. Riječ je o zajedničkom uspjehu EU-a i njegovih država članica koji pokazuje što se sve može postići kada solidarno i koordinirano surađujemo. Naš će se rad na daljnjem povećanju broja cijepljenih u cijelom EU-u nastaviti jednakim intenzitetom. Posebno ćemo podupirati one države članice koje se i dalje suočavaju s poteškoćama. Trebamo dovršiti imunizaciju i zapriječiti put novim varijantama, a njih možemo nadjačati samo cijepljenjem.

Globalna suradnja i solidarnost

Brzo i potpuno cijepljenje svih ciljnih skupina stanovništva u Europi i svijetu ključno je za obuzdavanje pandemije. Unija predvodi multilateralni odgovor na pandemiju. Nabavljala je cjepivo za svoje građane i pritom izvezla oko polovinu cjepiva proizvedenih u Europi u druge zemlje svijeta. Tim Europa doprinio je iznosom od gotovo 3 milijarde EUR za instrument COVAX kako bi se pomoglo pribaviti najmanje 1,8 milijardi doza za 92 zemlje s niskim i nižim srednjim dohotkom. S pomoću instrumenta COVAX do sada je isporučeno više od 200 milijuna doza u 138 zemalja. Osim toga, kao dio doprinosa EU-a u tom području, Tim Europa nastoji da se do kraja 2021. još barem 200 milijuna doza cjepiva osiguranih Unijinim ugovorima o predviđenoj kupoprodaji podijeli zemljama s niskim i srednjim dohotkom, posebno u okviru instrumenta COVAX.

 Priprema za nove varijante

S obzirom na prijetnju koju predstavljaju nove varijante, važno je nastaviti jamčiti dostupnost dovoljnog broja cjepiva, uključujući prilagođena cjepiva, i u godinama koje slijede. Zbog toga je Komisija 20. svibnja s poduzećem BioNTech-Pfizer potpisala novi ugovor kojim se od kraja godine do 2023. predviđa isporuka 1,8 milijardi doza cjepiva. U istu je svrhu Komisija iskoristila i opciju nabave 150 milijuna doza u okviru drugog ugovora s poduzećem Moderna. Države članice cjepiva mogu prodati ili donirati trećim zemljama izravno ili putem instrumenta COVAX, što će doprinijeti globalnom i pravednom pristupu cjepivu u cijelom svijetu. Moguće je i sklapanje novih ugovora. Na taj se način EU zajednički osigurao protiv svih budućih valova bolesti COVID-19.

 Kontekst

Sigurno i učinkovito cjepivo najbolji je način da pobijedimo koronavirus i vratimo se normalnom životu. Europska komisija neumorno radi na tome da se osiguraju potencijalna cjepiva koja se mogu dijeliti sa svima. Dosad je osigurala do 4,6 milijardi doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 i u tijeku su pregovori o dodatnim dozama. Komisija surađuje i s industrijom kako bi se povećali kapaciteti za proizvodnju cjepiva. Istodobno je započela rad na borbi protiv novih varijanti s ciljem da se osigura brz razvoj i proizvodnja velikog broja učinkovitih cjepiva protiv tih varijanti. Inkubator HERA pomaže u odgovoru na tu prijetnju.

 Više informacija:

 Globalni odgovor na koronavirus

 Sigurna cjepiva protiv bolesti COVID-19 za Europljane

 Pitanja i odgovori o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 u EU-u