Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Međusobno povezane i stabilne elektroenergetske mreže okosnica su unutarnjeg energetskog tržišta EU-a i ključ zelene tranzicije. Kako bi pridonijela provedbi europskog zelenog plana Komisija 28. studenoga predlaže akcijski plan za šire i brže uvođenje učinkovitijih elektroenergetskih mreža. Komisija je već uspostavila pravni okvir za poboljšanje elektroenergetskih mreža u Europi. Budući da su tržišta EU-a potpuno integrirana, modernizirana infrastrukturna mreža omogućit će građanima i poduzećima da koriste povoljniju i čišću energiju.
Očekuje se da će potrošnja električne energije u EU-u do 2030. porasti za oko 60 %. Mreže će se morati prilagoditi digitaliziranijem, decentraliziranijem i fleksibilnijem sustavu u kojem će resurse dijeliti milijuni krovnih solarnih panela, dizalica topline i lokalnih energetskih zajednica, u koji će dolaziti sve više energije iz obnovljivih izvora na moru, u kojem će se puniti sve više električnih vozila i u kojem će rasti potreba za proizvodnjom vodika. Budući da je 40 % naših distribucijskih mreža starije od 40 godina, a očekuje se i da će se kapacitet za prekogranični prijenosni kapacitet udvostručiti do 2030., potrebna su ulaganja u iznosu od 584 milijarde EUR.

Akcijski plan za rješavanje nedostataka u prelasku na čistu energiju
Cilj je akcijskog plana riješiti glavne probleme prilikom širenja, digitalizacije i bolje upotrebe mreža EU-a za prijenos i distribuciju električne energije. U njemu se utvrđuju konkretne i prilagođene mjere za poticanje ulaganja potrebnih za poboljšanje europskih elektroenergetskih mreža. Mjere su usmjerene na brzu provedbu kako bi se na vrijeme ostvarili ciljevi za 2030.:
• brža provedba projekata od zajedničkog interesa i razvoj novih projekata političkim usmjeravanjem, pojačanim praćenjem i većim brojem projektnih prijedloga
• bolje dugoročno planiranje mreža s obzirom na povećanje energije iz obnovljivih izvora i elektrifikaciju potražnje, uključujući vodik, u energetskom sustavu i to usmjeravanjem rada operatera sustava i nacionalnih regulatora
• uvođenje regulatornih poticaja u obliku smjernica za ulaganja usmjerena na budućnost i za prekograničnu podjelu troškova za odobalne projekte
• poticanje bolje upotrebe mreža uz veću transparentnost i poboljšane mrežne tarife za pametnije mreže, učinkovitost te inovativne tehnologije i rješenja podupiranjem suradnje među operatorima sustava i na temelju preporuka Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER)
• lakši pristup financiranju mreža povećanjem vidljivosti EU-ovih programa financiranja, posebno za pametne mreže i modernizaciju distribucijskih mreža
• poticanje bržeg izdavanja dozvola za uvođenje mreža pružanjem tehničke potpore nadležnim tijelima i smjernica za bolje uključivanje dionika i zajednica
• poboljšanje i osiguravanje mrežnih lanaca opskrbe, među ostalim usklađivanjem industrijskih proizvodnih zahtjeva za proizvodnju i povezivanje potražnje.