Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 14. ožujka predložila reformu modela tržišta električne energije u EU-u kako bi se što više povećala upotreba energije iz obnovljivih izvora i postupno preostao koristiti plin, kako bi računi potrošača manje ovisili o nestabilnim cijenama fosilnih goriva, kako bi se potrošače bolje zaštitilo od budućih povećanja cijena i mogućeg manipuliranja tržištem te kako bi industrija u EU-u postala čišća i konkurentnija.

EU već više od 20 godina ima učinkovito i dobro integrirano tržište električne energije, na kojem je osigurana opskrba energijom, potiče se proces dekarbonizacije, a potrošači mogu ostvarivati ekonomske koristi od jedinstvenog energetskog tržišta. Energetska kriza potaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu ukazala je na potrebu za brzom prilagodbom tržišta električne energije kako bi se bolje poduprla zelena tranzicija i potrošačima energije – i kućanstvima i poduzećima – omogućio širok pristup cjenovno pristupačnoj električnoj energiji iz obnovljivih i nefoslinih izvora.

Predloženom reformom predviđaju se revizije nekoliko zakonodavnih akata EU-a, posebno Uredbe o električnoj energiji, Direktive o električnoj energiji i Uredbe REMIT. Također se uvode mjere kojima se potiču dugoročniji ugovori za proizvodnju električne energije iz nefosilnih izvora te se u sustav uključuje više čistih i fleksibilnih rješenja, primjerice upravljanje potrošnjom i pohrana, kako bi se ta opcija mogla mjeriti s plinom. Tako će se smanjiti utjecaj fosilnih goriva na račune potrošača za električnu energiju i osigurati da ti računi odražavaju niže troškove povezane s energijom iz obnovljivih izvora. Uz to, predloženom reformom povećat će se transparentnost i cjelovitost tržišta i tako potaknuti otvoreno i pošteno tržišno natjecanje na europskim veleprodajnim tržištima energije.

Izgradnja energetskog sustava koji se temelji na obnovljivim izvorima energije bit će neophodna za smanjenje troškova potrošača, ali i za osiguravanje održive i neovisne opskrbe EU-a energijom, u skladu s europskim zelenim planom i planom REPowerEU. Navedena reforma, koja je dio industrijskog plana u okviru zelenog plana, europskoj će industriji omogućiti opskrbu cjenovno pristupačnom energijom iz obnovljivih i nefosilnih izvora, što je jedan od glavnih čimbenika koji omogućuju dekarbonizaciju i zelenu tranziciju. Da bismo ostvarili svoje energetske i klimatske ciljeve, stopa korištenja energije iz obnovljivih izvora morat će se do kraja ovog desetljeća utrostručiti.