Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija pozdravlja privremeni dogovor postignut prošle noći između Europskog parlamenta i Vijeća kojim se jačaju postojeće odredbe o emisijama iz industrije i velikih poljoprivrednih gospodarstava za intenzivan uzgoj.
Ažuriranim zakonom pridonijet će se usmjeravanju industrijskih ulaganja potrebnih za preobrazbu Europe prema čišćem, ugljično neutralnom, kružnijem i konkurentnijem gospodarstvu do 2050. Njime će se potaknuti inovacije, nagrađivati predvodnici i pomoći u stvaranju jednakih uvjeta na tržištu EU-a te povećati sigurnost dugoročnih ulaganja za industriju.
Nakon što se donese i počne primjenjivati, novim će se zakonom učinkovitije ograničiti emisije onečišćujućih tvari iz industrijskih postrojenja. U usporedbi s direktivom koja je trenutačno na snazi, novim će se zakonom obuhvatiti dodatni izvori emisija, povećati učinkovitost izdavanja dozvola, smanjiti administrativni troškovi, povećati transparentnost te pružiti veća potpora revolucionarnim tehnologijama i drugim inovativnim pristupima. Revidiranim zakonom postrožit će se pravila o odobravanju odstupanja radi daljnje zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Ažuriranim pravilima pružit će se i više prilika za predvodnike u području inovacija u EU-u.