Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europski parlament i Vijeće Europske unije, na prijedlog Europske komisije, postigli su u neformalni politički dogovor o proračunu EU-a za 2022., drugom unutar višegodišnjeg financijskog okvira EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Dogovorene su obveze u visini od 169,5 milijardi eura i plaćanja od 170,6 milijardi eura. Nakon što bude donesen, proračun bi trebao omogućiti Uniji da mobilizira znatna sredstva za nastavak odgovora na pandemiju koronavirusa i njezine posljedice, za pokretanje održivog oporavka te za očuvanje i otvaranje radnih mjesta.
To bi potaknulo dodatna ulaganja u zeleniju, digitalniju i otporniju Europu, ali tako da se pritom zaštite oni najranjiviji u susjedstvu i svijetu.

Komentirajući jučerašnji politički dogovor, povjerenik Johannes Hahn, nadležan za proračun i upravu, izjavio je: Dogovor potvrđuje da su sve institucije spremne na kompromis kako bismo dobili proračun koji će podupirati održiv oporavak i nužnu tranziciju EU-a u korist sviju. Jučer dogovorenim proračunom sredstva će se usmjeriti tamo gdje mogu donijeti najviše koristi, i to u skladu s najprečim potrebama za oporavak država članica i EU-ovih partnera u svijetu.

Konkretnije, dogovorena je sljedeća raspodjela:
• 49,7 milijardi eura u obvezama za potporu oporavku poticanjem ulaganja u ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju
• 53,1 milijarda eura za zajedničku poljoprivrednu politiku i 971,9 milijuna eura Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, kao potpora europskim poljoprivrednicima i ribarima, ali i kako bi se ojačala otpornost poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva te osigurala dostatna sredstava za upravljanje krizama
• 12,2 milijarde eura Obzoru Europa, odnosno za potporu istraživanjima EU-a u područjima kao što su zdravstvo, digitalizacija, industrija, svemir, klima, energija i mobilnost i 613,5 milijuna eura Programu jedinstvenog tržišta, kao potporu konkurentnosti te malim i srednjim poduzećima, među ostalim u turizmu
• 839,7 milijuna eura programu EU4Health radi potpore europskoj zdravstvenoj uniji i sveobuhvatnog odgovora na zdravstvene potrebe europskih građana
• 1,2 milijarde eura u okviru Fonda za pravednu tranziciju kako bi prelazak na klimatsku neutralnost donio koristi svima i 755,5 milijuna eura u okviru programa LIFE za potporu zaštiti okoliša i klime
• 2,8 milijarde eura za Instrument za povezivanje Europe radi gradnje suvremene visokoučinkovite prometne infrastrukture koja će poboljšati prekogranične veze
• 3,4 milijarde eura programu Erasmus+ za ulaganje u mlade i 406 milijuna eura za kulturni i kreativni sektor u okviru programa Kreativna Europa
• 1,1 milijarda eura Fondu za azil i migracije i 809,3 milijuna eura Fondu za integrirano upravljanje granicama radi intenziviranja suradnje u području upravljanja vanjskim granicama, što uključuje i 25 milijuna eura za zaštitu granice s Bjelarusom, te u području migracijske politike i politike azila, što obuhvaća i dodatna sredstva za obveze preseljenja
• 227,1 milijuna eura Fondu za unutarnju sigurnost i 945,7 milijuna eura Europskom fondu za obranu radi potpore europskoj strateškoj autonomiji i sigurnosti
• 15,2 milijarde eura za potporu našim susjedima i međunarodnom razvoju i suradnji. Sporazum obuhvaća ciljana povećanja za Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) – Globalna Europa (190 milijuna eura), ponajprije za Afganistan i Siriju, te za program humanitarne pomoći (211 milijuna eura) za rješavanje kriznih situacija u svijetu.

Više informacija možete pronaći ovdje.