Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U sklopu Europske godine vještina 2023., Komisija potiče mehanizam za poticanje razvoja talenta. Razvoj talenta posebno je važan u regijama sa smanjenom radnom snagom i niskim udjelom visokoobrazovanih osoba, kao i u onima iz kojih odlaze mladi.

Navedeni će mehanizam pružiti potporu regijama EU-a pogođenima velikim padom broja radno sposobnih stanovnika u području osposobljavanja, zadržavanja i privlačenja ljudi, vještina i kompetencija potrebnih za suočavanje s posljedicama demografske tranzicije.

Za više informacija: https://europa.eu/!MDmkh6