Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 25. svibnja uputila poziv poduzećima, javnim upravama i drugim organizacijama da pošalju prijedloge za jačanje otpornosti EU-a na kiberprijetnje i za jačanje kapaciteta EU-a za zaštitu, otkrivanje, obranu i odvraćanje od kibernapada te jačanje suradnje među državama članicama.

Komisija i Europski stručni centar u području kibersigurnosti (ECCC) objavili su novi poziv na podnošenje prijedloga u ukupnom iznosu od 71 milijun eura u okviru programa rada Digitalna Europa za razdoblje od 2023. do 2024. za djelovanja u području kibersigurnosti radi jačanja zajedničkih kapaciteta i operativne suradnje s državama članicama na razini EU-a.

Od tog će iznosa 35 milijuna eura biti namijenjeno uspostavi mehanizma za kibersigurnost u izvanrednim situacijama, kojim će se jačati mjere pripravnosti i uzajamne pomoći država članica u slučaju kiberincidenata, kako je navedeno i u predloženom Aktu EU-a o kibersolidarnosti. Kako bi se osigurala bolja kibersigurnost za industriju, novoosnovana poduzeća i MSP-ove diljem EU-a, 30 milijuna eura poduprijet će provedbu Direktive NIS2 i predloženog Akta EU-a o kiberotpornosti. Dodatnim mjerama u iznosu od 6 milijuna eura poticat će se koordinacija između civilne i vojne sfere kibersigurnosti te sudjelovanje dionika u području normizacije. Poziv je otvoren do 26. rujna 2023. subjektima iz država članica EU-a i zemalja EFTA-e/EGP-a.

Istodobno je do 6. srpnja 2023. ponovno otvoren prethodni poziv kako bi se stvorile dodatne mogućnosti za preostala sredstva u iznosu od 36,5 milijuna eura. Obuhvaća područja otpornosti, koordinacije i kibersigurnosti (3,4 milijuna eura), izgradnju kapaciteta za centre za sigurnosne operacije (26,3 milijuna eura) i uvođenje inovativnih rješenja za kibersigurnost (6,8 milijuna eura).