Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 25. siječnja isplatila 145,1 milijun eura Belgiji i 585,1 milijun eura Hrvatskoj u obliku pretfinanciranja, 20,9 milijuna eura Cipru, 25,4 milijuna eura Finskoj, 158,7 milijuna eura Grčkoj, 551,2 milijuna eura Italiji, 26,9 milijuna eura Latviji i 288 milijuna eura Rumunjskoj u obliku bespovratnih sredstava te 340 milijuna eura Španjolskoj u obliku zajmova za pretfinanciranje povezanih sa sredstvima plana REPowerEU u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.   

Te isplate za pretfinanciranje pridonijet će pokretanju provedbe ključnih mjera ulaganja i reformi navedenih u svakom poglavlju o planu REPowerEU. Time će se ubrzati ostvarivanje ciljeva plana REPowerEU u pogledu uštede energije, proizvodnje čiste energije i diversifikacije opskrbe energijom kako bi Europa prestala biti ovisna o ruskim fosilnim gorivima s obzirom na rusku invaziju na Ukrajinu. 
   
Ove isplate uslijedile su nakon što je Vijeće odobrilo revidirane planove tih zemalja, koji uključuju poglavlje o planu REPowerEU, i nakon potpisivanja financijskih sporazuma.  

Plaćanja pretfinanciranja, isplaćena u jednom ili dva koraka, iznose najviše 20 % dodatnih sredstava zatraženih za financiranje poglavlja o planu REPowerEU svake zemlje. U slučaju isplate pretfinanciranja u dva koraka drugi se dio isplaćuje u roku od 12 mjeseci od isplate prvog dijela.