Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Program Škola ambasador Europskog parlamenta (EPAS) želi podići razinu svijesti učenika o europskoj parlamentarnoj demokraciji, ulozi Europskog parlamenta i europskim vrijednostima. Također ih potiče na aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima EU-a. Usmjeren je na učenike iz različitih obrazovnih, društvenih i geografskih sredina.

Nastavnici i učenici imenuju se ambasadorima seniorima i ambasadorima juniorima u školama odabranima za sudjelovanje u programu i zaduženi su za njegovu provedbu. Nastavnici vode brigu o obrazovnom aspektu i većinom su zaduženi za organiziranje predavanja o europskoj parlamentarnoj demokraciji. Edukatori se mogu koristiti interaktivnim nastavnim materijalima Europskog parlamenta koji sadrže općenite informacije i činjenice o EU-u, obuku o demokratskim vještinama i sudjelovanju u demokraciji, igre uloga za igranje u razredu i kvizove. Od nastavnika i učenika traži se da provode aktivnosti poput uspostavljanja info-pulta za informiranje o EU-u, organizacije događanja povezanih s Danom Europe ili stvaranja sadržaja na društvenim mrežama. Povezuju se sa zastupnicima u Europskom parlamentu, drugim ambasadorima i partnerima te su aktivni u svojim zajednicama.

Na kraju svake školske godine ocjenjuju se aktivnosti koje su škole provele. Nakon uspješnog završetka programa škole dobivaju certifikat škole ambasadora, dok njihovi ambasadori seniori i ambasadori juniori dobivaju certifikate na svečanostima koje organizira lokalni ured za vezu Europskog parlamenta, vrlo često u prisutnosti zastupnika u Europskom parlamentu, nacionalnih i lokalnih tijela i partnera. Nastavnici i učenici također mogu dobiti mogućnost sudjelovanja na sastancima Euroscole u Strasbourgu ili drugim događanjima koje Europski parlament organizira u državama članicama i u Bruxellesu ili Strasbourgu.

Za više informacija: https://youth.europarl.europa.eu/hr/more-information/ambassador-school/about-epas.html