Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela oznake „Hrvatski otočni proizvod“ na temelju podnesenog zahtjeva za otočni proizvod koji udovoljava uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o provedbi Programa »Hrvatski otočni proizvod« u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake »Hrvatski otočni proizvod«, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka »Hrvatski otočni proizvod« i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake »Hrvatski otočni proizvod« ( “Narodne novine” br. 139/2021) i Javnim pozivom.

Ministarstvo dodjeljuje oznaku “Hrvatski otočni proizvod” otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom „Hrvatski otočni proizvod“

Javni poziv otvoren je do 04. listopada 2022. godine, a detaljnije o pozivu može se pročitati na službenoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.