Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 5. srpnja objavila četvrto godišnje izvješće o vladavini prava u kojem su opisani trendovi u područjima vladavine prava država članica.
Iako u nekim državama članicama EU-a i dalje postoje problemi u pogledu vladavine prava, izvješće je postalo ključni pokretač promjena i pozitivnih reformi. Po pitanju prošlogodišnjih preporuka, 65 % ih je u potpunosti ili djelomično riješeno. To pokazuje da su u državama članicama u tijeku znatni napori u provedbi prošlogodišnjih preporuka. S obzirom da je za reforme za poboljšanje okvira vladavine prava potrebno određeno vrijeme, to odražava značajne promjene tijekom samo jedne godine. Istodobno, u nekim državama članicama i dalje postoje sustavni problemi.
Ovaj paket uključuje komunikaciju sa stanjem u EU-u u cjelini i 27 poglavlja za svaku zemlju pojedinačno u kojoj se razmatraju važna kretanja u svakoj državi članici od srpnja 2022. Izvješće uključuje ocjenu prošlogodišnjih preporuka i posebne preporuke za države članice.
Izvješće obuhvaća četiri stupa: nacionalne pravosudne sustave, okvire za borbu protiv korupcije, medijski pluralizam i druge institucijske sustave provjere i ravnoteže.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3631