Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija je 13. srpnja objavila treće po redu godišnje izvješće o vladavini prava za 27 država članica Unije. Ono je sastavljeno u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu koji dodatno pokazuje važnost poštovanja demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavine prava.

Izvješće sadrži pregled općih trendova u Europskoj uniji, a kroz 27 pojedinačnih poglavlja i kretanja u svim državama članicama od srpnja 2021. Kao i u prethodnima, u ovom se izvješću razmatraju četiri ključna područja vladavine prava: (1) pravosudni sustavi, (2) okvir za borbu protiv korupcije, (3) pluralizam i sloboda medija te (4) institucionalna pitanja koja se odnose na sustav provjera i ravnoteža (checks and balances).

Izvješće pokazuje da se u mnogim državama članicama provode reforme u području vladavine prava kako bi se riješili problemi utvrđeni kroz prethodna dva izvješća, dok u nekim članicama i dalje postoje sustavni problemi. Ono donosi pregled riješenih pitanja iz prethodnih izvješća, detaljniju Komisijinu procjenu i zaključke o javnim medijima, upotrebi špijunskog softvera i izvršavanju presuda Europskog suda za ljudska prava.

Po prvi put izvješće uključuje i posebne preporuke za svaku državu članicu, kako je u govoru o stanju Unije 2021. i najavila predsjednica Komisije von der Leyen. Smisao je ovih preporuka potaknuti države članice na provođenje tekućih ili planiranih reformi te da same utvrde područja u kojima su potrebna poboljšanja.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/izvjesce-o-vladavini-prava-za-2022-komisija-izdala-posebne-preporuke-drzavama-clanicama-2022-07-13_hr