Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 17. ožujka pokrenula otvoreno javno savjetovanje kako bi prikupila mišljenja o Mehanizmu za oporavak i otpornost, ključnom instrumentu koji je temelj plana oporavka za Europu u okviru instrumenta NextGenerationEU vrijednog 800 milijardi eura.

Mehanizam za oporavak i otpornost uspostavljen je u veljači 2021. u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19 radi potpore gospodarskom i socijalnom oporavku država članica te kao odgovor na gospodarski pad prouzročen pandemijom. U sklopu Mehanizma provode se reforme i ulaganja, ubrzava zelena i digitalna tranzicija te povećava opća otpornost Unije. On je i dalje temelj napora koje ulažemo u rješavanje prioriteta povezanih s energetskom sigurnošću EU-a, industrijskom konkurentnošću i industrijskom tranzicijom na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija.

Od početka rada prije dvije godine Mehanizam za oporavak i otpornost imao je transformativni učinak na gospodarstva država članica, primjerice, poticanjem reformi građanskog i kaznenog pravosuđa u Italiji, reformom tržišta rada u Španjolskoj, poboljšanjem cjenovno pristupačnog stanovanja u Latviji, promicanjem ulaganja u obnovljive izvore energije na moru u Grčkoj i omogućivanjem digitalizacije škola i poduzeća u Portugalu. Građani i dionici prepoznaju taj konkretan pozitivan učinak. Istraživanje Eurobarometra objavljeno u siječnju 2023. pokazalo je da je Mehanizam za oporavak i otpornost usko usklađen s očekivanjima i potrebama građana.

Provedba Mehanizma za oporavak i otpornost može se pratiti uz pomoć tablice pokazatelja za oporavak i otpornost. Komisija je dosad u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost isplatila više od 144 milijarde eura i očekuju se dodatne isplate dok se približavamo drugoj polovini razdoblja Mehanizma za oporavak i otpornost.

Kako bi se razmotrila dosadašnja iskustva u skladu s pravnim zahtjevima Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost, Komisija provodi evaluaciju na polovini programskog razdoblja. Ocijenit će se, među ostalim, kako Mehanizam za oporavak i otpornost funkcionira na terenu, u kojoj su mjeri ostvareni njegovi ciljevi i koliko su učinkovito isplaćena sredstva potrošena. Rezultati ovog savjetovanja analizirat će se i sažeti te će se uključiti u izvješće o evaluaciji sredinom programskog razdoblja koje se očekuje u veljači 2024.

Građani, socijalni partneri i drugi dionici mogu poslati povratne informacije s pomoću portala Iznesite svoje mišljenje. Upitnik je dostupan na svim jezicima EU-a i trajat će 12 tjedana. Dopunit će se nizom ciljanih savjetovanja usmjerenih na određene kategorije dionika.