Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kao međuinstitucijski ured EPSO je odgovoran za odabir osoblja uglavnom za Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europsku komisiju, Sud Europske unije, Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europsku službu za vanjsko djelovanje, Europskog ombudsmana i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.
Države članice imaju svoje studente ambasadore zapošljavanja u EU-u koji promiču mogućnosti zapošljavanja u EU-u na raznim sveučilištima. U Hrvatskoj su od listopada aktivni Dora Alilović i Ana Martinović iz Zagreba i Ivan Franko iz Zadra.

Za više informacija: https://eu-careers.europa.eu/hr