Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt „Gradimo Europu s lokalnim dionicima” stvara europsku mrežu lokalno izabranih političara s ciljem predstavljanja Europske unije kroz do sada nezabilježen savez između europske i lokalne razine upravljanja.

Projekt će lokalnim političarima omogućiti suradnju i širenje informacija o pitanjima EU-a koja se tiču lokalnog stanovništva na lokalnoj razini. Također će pomoći u povećanju angažmana i poticanju rasprava o budućnosti Europe. Krajnji je cilj podupiranje stvaranja istinske europske javne sfere.

Europska komisija poziva lokalne vlasti na pridruživanje projektu. Kad postane članom mreže, lokalni dionik redovito će sudjelovati u raspravama s članovima svoje izborne jedinice i/ili lokalnim medijima o političkim inicijativama te mjerama koje provodi EU.

Predstavljanje EU na lokalnoj razini ključno je za održavanje zamaha koji je pokrenula Konferencija o budućnosti Europe i u kontekstu NextGenerationEU.

Projekt je organiziran u bliskoj suradnji s projektom Europska mreža regionalnih i lokalnih savjetnika za EU Odbora regija.

Za više informacija: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_hr