Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za jedan od vodećih kohezijskih (REGIO) projekata u okviru Europske godine mladih. Osobama u dobi od 15 do 24 godine pruža se prilika da sudjeluju u donošenju odluka u kohezijskoj politici EU-a. Odabrane prijave dobit će do 10 000 eura za provedbu projekta.

Prijave traju do: 3. studenog 2022. do 17:00 sati (CET)-Brussels time

Za više informacija i prijavu: https://participate.euteens4green.org/pages/call-for-proposals