Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3.

Eurostars je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij za sudjelovanje je minimalno dva partnera iz dvije različite zemlje u projektu. Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem, a uloga malih i srednjih poduzeća u partnerstvu mora biti značajna te moraju sudjelovati s minimalno 50% projektnih troškova.

Prihvatljive su sve djelatnosti iz svih sektorskih područja, a prihvatljivi su troškovi: plaća projektnog tima, amortizacija, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja te ostali razvojni troškovi. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a krajnji cilj je razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa. Intenzitet financiranja za mikro i mala poduzeća je 60%, dok za srednja poduzeća iznosi 50%. Prijave se podnose se na engleskom jeziku, a rok za podnošenje prijave je 14. rujna 2023. do 14:00 sati.

Budući da je za podnošenje uspješne prijave na Eurostars program potrebno dobro partnerstvo, HAMAG-BICRO kroz švicarsko-hrvatski program suradnje, u suradnji s kolegama iz Švicarske inovacijske agencije Innosuisse, u rujnu organizira company mission u Švicarsku. Primarni cilj putovanja u Švicarsku je pronalazak partnera za prijavu projektne ideje na međunarodni suradnički program Eurostars. Više informacija o načinu umrežavanja švicarskih i hrvatskih tvrtki, pokrenutoj B2match platformi, online pitch natjecanju i organiziranom putovanju u Švicarsku možete pronaći ovdje: https://hamagbicro.hr/pokrenuta-platforma-za-spajanje-eurostars-partnera-u-sklopu-hrvatsko-svicarskog-programa-suradnje/