Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija pozdravlja politički dogovor Europskog parlamenta i Vijeća kojim se povećava doprinos sektora pomorskog prometa cilju smanjenja neto emisija stakleničkih plinova na razini EU-a za najmanje 55 % do 2030. i postizanju klimatske neutralnosti do 2050.

Suzakonodavci su 23. ožujka postigli dogovor o inicijativi FuelEU Maritime, novoj uredbi EU-a kojom se osigurava da će se smanjiti udio stakleničkih plinova u gorivima koja se upotrebljavaju u sektoru pomorskog prometa za 2 % u 2025. i čak 80 % do 2050. Tom će se mjerom pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova iz sektora pomorskog prometa promicanjem uporabe čišćih goriva i energije.

Dogovorom se dopunjuje privremeni dogovor postignut 18. prosinca 2022. o uvrštavanju emisija iz pomorskog prometa u sustav EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS), ključne inicijative u naporima EU-a za smanjenje emisija iz pomorskog prometa. Dogovor je još jedan važan korak u donošenju zakonodavnog paketa Komisije „Spremni za 55 %” za provedbu europskog zelenog plana.