Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 14. veljače je predložila ambiciozne nove ciljne vrijednosti emisija CO2 za nova ¬teška vozila od 2030. nadalje. Ti će ciljevi pridonijeti smanjenju emisija CO2 u prometnom sektoru – kamioni, gradski autobusi i autobusi za veće udaljenosti odgovorni su za više od 6 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u i više od 25 % emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa. Tim strožim standardima osiguralo bi se da taj segment cestovnog prometa doprinese prelasku na mobilnost s nultom stopom emisija i ciljevima EU-a u području klime i nulte stope onečišćenja.

Komisija predlaže postupno uvođenje strožih standarda za emisije CO2 za gotovo sva nova teška vozila s certificiranim emisijama CO2 u usporedbi s razinama iz 2019., konkretno:

• smanjenje emisija od 45 % od 2030.,

• smanjenje emisija od 65 % od 2035. i

• smanjenje emisija za 90 % od 2040. Kako bi se potaknulo brže uvođenje autobusa s nultim emisijama u gradovima, Komisija predlaže i da svi novi gradski autobusi od 2030. imaju nulte emisije.

U skladu s ciljevima europskog zelenog plana i plana REPowerEU, ovaj će prijedlog pozitivno utjecati i na energetsku tranziciju jer će se smanjiti potražnja za uvoznim fosilnim gorivima i povećati ušteda energije i energetska učinkovitost u prometnom sektoru EU-a. Njime će se osigurati korist za europske prijevoznike i korisnike jer će se smanjiti troškovi goriva i ukupni troškovi vlasništva te osigurati uvođenje energetski učinkovitijih vozila. Poboljšat će se i kvaliteta zraka, posebno u gradovima, te zdravlje Europljana.Osim toga, to je ključni sektor za potporu europskoj industriji čiste tehnologije i poticanje međunarodne konkurentnosti. EU je predvodnik u proizvodnji kamiona i autobusa, a zajednički pravni okvir pomaže dodatno poboljšati taj položaj u budućnosti. Konkretno, revidiranim normama šalje se jasan i dugoročan signal za usmjeravanje industrije EU-a u inovativne tehnologije s nultom stopom ¬emisija i poticanje uvođenja infrastrukture za punjenje.