Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dana 9. svibnja otvorio se Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti u Bukureštu, na kampusu Politehničkog sveučilišta. Ciljevi centra su podupiranje inovacija i industrijske politike u području kibersigurnosti te razvoj i koordinacija projekata EU-a u području kibersigurnosti.

Na svečanosti otvaranja sudjelovao je premijer Nicolae Ciucă, kao i viši dužnosnici Komisije.

Centar je odgovoran za upravljanje fondovima EU-a za kibersigurnost za proračun EU-a (2021. – 2027.), donošenje programa rada u području kibersigurnosti i za upravljanje kiberprojektima u okviru programa Digitalna Europa i Obzor Europa.

Nadalje, upravljat će centrima za sigurnosne operacije u okviru prijedloga Komisije o uspostavi europskog kiberštita te će surađivati s mrežom nacionalnih koordinacijskih centara u cilju izgradnje ekosustava za inovacije i konkurentnost u području kibersigurnosti diljem EU-a.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, izjavio je: Kibersigurnost je glavni prioritet i moramo surađivati kako bismo zaštitili našu digitalnu suverenost. Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti prekretnica je u našim nastojanjima da osiguramo digitalnu budućnost Europe. Okupljanjem vrhunskih stručnjaka i resursa iz cijelog EU-a Centar će nam pomoći u razvoju inovativnih rješenja za kiberprijetnje i jačanju naše otpornosti na napade. Zajedno možemo izgraditi sigurniji i sigurniji digitalni svijet za sve Europljane.