Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija započela sa zaprimanjem prijedloga programa za promicanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u EU i izvan nje.

Zahtjeve za financiranje prijedloga programa mogu podnijeti tijela, kao što su:

• sektorske organizacije i skupine, odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom,
• priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija,
• tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnosti usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Prijedloge za takozvane jednostavne programe (SIMPLE) može podnijeti jedna ili više organizacija iz iste države članice Europske unije, dok prijedloge za programe s više korisnika (MULTI) podnose najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna ili više europskih organizacija.

Prijedlozi SIMPLE programa sufinanciraju se u iznosu od 70% prihvatljivih troškova, a MULTI prijedlozi programa sufinanciraju se s 80% prihvatljivih troškova.

Poziv za podnošenje prijedloga u 2024. je otvoren do 14. svibnja 2024.

Za više informacija i poveznice: https://www.dunea.hr/novosti/2597-europska-komisija-zapocela-sa-zaprimanjem-prijedloga-programa-za-promicanje-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda-u-eu-i-izvan-nje