Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) osigurat će se 260 milijuna eura za globalna istraživanja doktorskih istraživača. Stipendije su namijenjene za potporu doktorskim istraživačima koji žele steći nove vještine putem osposobljavanja te međunarodne i interdisciplinarne mobilnosti. Poziv će organizacijama diljem svijeta omogućiti da privuku talentirane osobe. Te organizacije uključuju sveučilišta na visokoj razini, istraživačke centre, javne i privatne organizacije te srednja poduzeća. Poziv na podnošenje prijava završava 13. rujna 2023.

Za više informacija: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships