Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europa je bogata talentima. No talente je potrebno njegovati, posebno zato što EU prolazi kroz veliku demografsku tranziciju. Ovo je posebno važno u regijama sa smanjenom radnom snagom i niskim udjelom visokoobrazovanih osoba, kao i u onima iz kojih odlaze mladi. Ako se ti problemi ne riješe, s vremenom će se, kako regije budu gubile radnu snagu i vještine, javiti nove i veće razlike među njima. Tranzicija može narušiti otpornost i konkurentnost EU-a i tako promijeniti demografsko okruženje. Budući da se EU obvezao da neće zapostaviti nijedno mjesto i nijednog stanovnika, mora osigurati da regije u kojima se talenti nedovoljno razvijaju postanu otpornije i privlačnije. Komisija zbog toga pokreće mehanizam za poticanje razvoja talenata. Putem tog mehanizma pružit će se potpora regijama EU-a pogođenima velikim padom broja radno sposobnih stanovnika u području osposobljavanja, zadržavanja i privlačenja ljudi, vještina i kompetencija potrebnih za suočavanje s posljedicama demografske tranzicije. Taj je mehanizam predstavljen 17. siječnja u Komunikaciji o iskorištavanju talenata u europskim regijama. To je prva važna inicijativa u 2023. koja doprinosi Europskoj godini vještina, koju je predložila Komisija, i njome se nastoji dodatno potaknuti prekvalifikaciju i usavršavanje. U Komunikaciji se pružaju prilagođena, lokalna i višedimenzionalna rješenja, koja uključuju upotrebu postojećih fondova i inicijativa EU-a za pružanje potpore regijama koje su najpogođenije aktualnom demografskom tranzicijom i njezinim posljedicama te za sprečavanje pojave novih i povećanih nejednakosti u različitim dijelovima EU-a.