Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Tijekom trajanja Dubrovnik EXPO 23 događaja, koji je održan od 26. do 27. listopada, EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije aktivno je sudjelovao u sklopu EU zone, zajedno s predstavnicima ključnih EU institucija, kao što su Europski parlament, Europska komisija, Vijeće EU, AMPEU te drugi.
Glavna svrha ovog sudjelovanja bila je informirati građane o iznimno važnim izborima za Europski parlament planiranim za 2024. godinu, te im pružiti informacije o načinima na koje se mogu dodatno educirati o samim izborima i njihovom značaju za njih kao europske građane.
Na štandu EUROPE DIRECT-a DNŽ posjetitelji su imali priliku saznati o dosadašnjim aktivnostima centra te o kontinuiranim radu na informiranju europskih građana o njihovim pravima. Osim toga, posjetitelji su se mogli upoznati s različitim mogućnostima koje Europska unija nudi za poboljšanje kvalitete života i poticanje gospodarskog razvoja.
Jedan od ključnih dijelova programa Dubrovnik EXPO 23 bila je panel rasprava pod nazivom “Politička participacija, svaki glas je bitan”. Na ovoj panel raspravi, sudionici su aktivno raspravljali o važnosti europskih izbora te kako europske vrijednosti utječu na svakodnevni život građana. Također, naglasak je stavljen na načine na koje građani mogu aktivno sudjelovati u donošenju odluka na europskoj razini, naglašavajući kako je svaki glas bitan i da svaki pojedinac ima priliku utjecati na budućnost Europske unije.