Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dana 15. veljače održana je radionica u sklopu mjesečnih aktivnosti EUROPE DIRECT-a Dubrovačko-neretvanske županije. Radionica se održala on-line, a tema je bila sudjelovanje na Konferenciji o budućnosti Europe. Ovom prilikom umirovljenicima je predstavljena Konferencija, odnosno platforma te sve mogućnosti sudjelovanja, iznošenja ideja i doprinosa.

Na radionici su umirovljenici također upoznati s konceptom te postupkom sudjelovanja u Konferenciji.

U ime umirovljenika na digitalnu platformu Konferencije je postavljen doprinos, odnosno zaključak s radionice na temu utjecaja COVID-19 pandemije na psihofizičko zdravlje osoba treće životne dobi te svih izazova i prepreka, ali i posljedica na društveni život i socijalnu uključenost. Naime, zbog pandemije COVID-19 starijim se osobama uglavnom savjetuje da se samoizoliraju, što može imati ozbiljan negativan utjecaj na mentalno zdravstveno stanje starijih osoba, poput socijalne izolacije i usamljenosti.