Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U sklopu godišnjih aktivnosti centra EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije i projekta „Znanjem do EU fondova“, 25. veljače u Dubrovniku održane su konferencija i radionica pod nazivom „Otporni turizam koji radi za nas“.

Turizam je u Dubrovačko-neretvanskoj županijski primarna gospodarska djelatnost, međutim, pozitivan utjecaj turizma na razvoj cjelokupnog gospodarstva potrebno je ciljano disperzirati na način da se pokrenu kratki lanci opskrbe koji će direktno doprinijeti realizaciji ciljeva zadanih kroz EU zelene politike, otpornosti realnog sektora, a samim time i turističkog proizvoda i destinacije generalno.

Nakon uvodnih govora, župan Nikola Dobroslavić istaknuo je kako je tema konferencije iznimno aktualna te kako otpornost i diversifikacija turizma jest i mora biti imperativ i naše županije. Također je naglasio da razmjenom iskustava i svojim zaključcima sama konferencija doprinosi borbi za razvoj otpornog, snažnog i održivog turizma.

Predstavnica centra EUROPE DIRECT DNŽ prisutnima je objasnila pojam i povezanost Europskog zelenog plana s temom održivog turizma kao i strategije „Od polja do stola“, „Akcijskog plana za kružno gospodarstvo“ te „Mehanizma za pravednu tranziciju“.

Tijekom konferencije održana je i radionica u formi panel rasprava te su predstavljeni primjeri dobre prakse.