Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U dvorani Općine Ston, 19. lipnja održana je radionica „Održivi razvoj ribarstvenog područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“. Radionicu je organizirao centar EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s FLAG-om Južni Jadran, a sve s ciljem približavanja ciljeva Zajedničke ribarstvene i pomorske politike EU za 2021.-2027. te EU Zelenog plana.
Među okupljenim sudionicima radionice nalazili su se predstavnici gradova i općina, turističke zajednice, lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu, lokalnih akcijskih grupa te brojnih obrta i udruga.
Program radionice započeo je uvodnim predavanjem predstavnice centra EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije koja je predstavila osnovne značajke Europskog zelenog plana, tijek njegove provedbe, kao i Strategiju EU-a za bioraznolikost do 2030.
Uslijedilo je izlaganje voditelja FLAG-a Južni Jadran, o radu i aktualnom stanju FLAG-a, a kroz kojeg su se predstavili osnovni ciljevi Zajedničke ribarstvene i pomorske politike EU u novom programskom razdoblju.
Naime, Integrirana pomorska politika jača plavo gospodarstvo koje obuhvaća sve pomorske gospodarske aktivnosti. Zajednička ribarstvena politika (ZRP) skup je pravila za očuvanje morskih bioloških resursa i za upravljanje europskim ribarstvom i kontrolu nad njime u vodama EU-a i izvan njih. Cilj ZRP-a je osigurati da aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi pridonose dugoročnoj okolišnoj, gospodarskoj i društvenoj održivosti. To uključuje osiguranje sljedivosti, sigurnosti i kvalitete proizvoda koji se stavljaju na tržište u EU-u, pridonošenje povećanoj produktivnosti, pravednom životnom standardu za sektor ribarstva, uključujući mali ribolov, i stabilnim tržištima te osiguranje dostupnosti opskrbe hranom po razumnim cijenama za potrošače.