Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Najnovije standardno istraživanje Eurobarometra koje je 4. travnja objavljeno pokazuje da se 77 % Europljana već prije ruske invazije na Ukrajinu izjasnilo za zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku među državama članicama EU-a, a većina ih je podržala takvu politiku u svakoj državi članici.

Europljani su smatrali da su okoliš i klimatske promjene najvažniji problemi s kojima se EU suočavao u trenutku provođenja istraživanja (26 %, + 1 postotni bod od srpnja 2021.); rast cijena, inflacija, troškovi života (24 %, + 12 postotnih bodova); i useljavanje (22 %, – 3 postotna boda). 41 % ispitanika navelo je cijene, inflaciju, troškove života (+ 18 postotnih bodova) kao jedan od najvažnijih problema s kojima se suočava njihova zemlja, prije zdravlja (32 %) i gospodarske situacije (19 %).

Gotovo sedam od deset Europljana (69 %) podupire europsku ekonomsku i monetarnu uniju s jednom valutom, s potporom od 77 % u europodručju. Imidž EU-a ostao je prilično stabilan. 44 % Europljana ima pozitivnu predodžbu o EU-u, a 38 % neutralnu predodžbu. Istraživanje je provedeno od 18. siječnja do 14. veljače 2022.

Za više informacija i potpune rezultate: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2553