Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija jučer je zaključila da je Hrvatska spremna za uvođenje eura 1. siječnja 2023., čime će se broj država članica europodručja povećati na dvadeset.

Taj je zaključak naveden u Izvješću o konvergenciji za 2022., u kojem se ocjenjuje napredak koji su Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Švedska ostvarile na putu prema pridruživanju europodručju. Riječ je o sedam država članica izvan europodručja koje su se pravno obvezale uvesti euro.

U izvješću se zaključuje da:

– samo Hrvatska i Švedska ispunjavaju kriterij stabilnosti cijena.
– sve države članice ispunjavaju kriterij javnih financija, osim Rumunjske, koja je jedina država članica na koju      se primjenjuje postupak u slučaju prekomjernog deficita.
– Bugarska i Hrvatska ispunjavaju kriterij deviznog tečaja.
– Bugarska, Hrvatska, Češka i Švedska ispunjavaju kriterij dugoročnih kamatnih stopa.