Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 19. srpnja donijela Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Akta o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave za razdoblje 2022. – 2024. Tim će se instrumentom države članice potaknuti da u duhu solidarnosti zajednički nabavljaju hitno potrebne obrambene proizvode, a ujedno će im se olakšati pristup tim proizvodima. Komisija za ovo predlaže izdvajanje od €500 milijuna EUR iz proračuna EU-a od 2022. do 2024.

Cilj je instrumenta odgovoriti na najhitnije i najkritičnije potrebe za obrambenim proizvodima koje proizlaze iz ruske agresije na Ukrajinu. Njime će se izbjeći tržišno natjecanje među državama članicama za iste proizvode i olakšati uštede. Instrumentom će se podupirati djelovanja konzorcija koji se sastoje od najmanje tri države članice. Prihvatljiva djelovanja mogu uključivati nove projekte javne nabave u području obrane ili proširenje projekata pokrenutih od početka rata.

Kako je riječ o hitnoj situaciji, Komisija je prioritetno donijela Prijedlog uredbe i proslijedit će ga suzakonodavcima, Vijeću i Parlamentu. Komisija računa na brzo donošenje kako bi do kraja 2022. mogla na kooperativan način poduprijeti države članice u ispunjavanju njihovih najhitnijih i najkritičnijih potreba za obrambenim proizvodima.