Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija nastavlja rad na smanjivanju cijena energije i poboljšanju sigurnosti opskrbe te pripravnosti za zimu predlaganjem nove hitne uredbe. Predloženim mjerama omogućit će se zajednička kupnja plina, uvesti mehanizmi za ograničavanje cijena na burzi plina, uvesti nove mjere za transparentnu upotrebu infrastrukture i omogućiti solidarnost među državama članicama, uz kontinuirane napore za smanjenje potražnje za plinom.

Tim novim mjerama poboljšat će se stabilnost na europskim tržištima plina ove zime i nakon nje te dodatno ublažiti cjenovni pritisak na europske građane i industriju, uz istodobno osiguravanje funkcionalnog unutarnjeg tržišta. Uredba ovisi o agregaciji potražnje u EU-u i zajedničkoj kupnji plina kako bi se pregovaralo o povoljnijim cijenama i smanjio rizik da se države članice međusobno nadmeću ponudama.

Mjerama se također potiče rad na stvaranju nove referentne vrijednosti za određivanje cijena ukapljenog prirodnog plina, okvir za predlaganje mehanizma korekcije cijena kako bi se uspostavilo dinamično ograničenje cijena za transakcije na burzi plina te privremen okvir kako bi se spriječio ekstreman porast cijena na tržištima izvedenica. U prijedloge uključena su i pravila solidarnosti među državama članicama u slučaju nestašice u opskrbi, kao i prijedlog za uspostavu mehanizma raspodjele plina za države članice pogođene izvanrednim stanjem opskrbe plinom na regionalnoj razini ili razini Unije.

Osim toga, Komisija će provesti procjenu plana REPowerEU kako bi se ubrzao prelazak na čistu energiju i izbjegla fragmentacija jedinstvenog tržišta. Predlaže se i ciljana fleksibilna upotreba sredstava kohezijske politike kako bi se ublažile posljedice trenutačne energetske krize na građane i poduzeća.