Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U okviru revidiranih Smjernica za regionalne potpore i u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama Europska komisija odobrila je kartu Hrvatske za dodjelu regionalnih potpora u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. Revidirane Smjernice za regionalne potpore, koje je Komisija donijela 19. travnja 2021., stupaju na snagu 1. siječnja 2022., a zahvaljujući njima države članice moći će pomoći europskim regijama u najnepovoljnijem položaju da sustignu ostale regije i smanje nejednakosti u pogledu gospodarskog blagostanja, prihoda i nezaposlenosti, odnosno najvažnijih kohezijskih ciljeva Unije. S pomoću tih smjernica državama članicama usto se otvaraju brojnije mogućnosti za pružanje potpore regijama koje se suočavaju s tranzicijskim ili strukturnim izazovima, kao što je depopulacija, kako bi i one mogle u potpunosti pridonijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji. S druge strane, u revidiranim su smjernicama zadržane stroge zaštitne mjere kako bi se spriječilo da države članice koriste javna sredstva za premještanje radnih mjesta iz jedne države članice EU-a u drugu, što je neophodno za zaštitu poštenog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Na regionalnoj karti Hrvatske definirane su hrvatske regije koje imaju pravo na regionalnu investicijsku potporu te je za svaku od njih utvrđen maksimalni intenzitet potpore. Intenzitet potpore maksimalni je iznos državne potpore koji se može dodijeliti po korisniku, izražen kao postotak prihvatljivih troškova ulaganja.
U skladu s revidiranim Smjernicama, za regionalne potpore za ulaganje bit će prihvatljive regije koje obuhvaćaju cjelokupno stanovništvo Hrvatske:
• Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Sjeverna Hrvatska među najugroženijim su regijama EU-a jer je njihov BDP po stanovniku niži od 75 % prosjeka EU-a. Prihvatljive su za dodjelu potpore u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (a) UFEU-a (takozvana područja „a”), pri čemu maksimalni intenzitet potpore za velika poduzeća iznosi između 40 % i 50 %, ovisno o BDP-u po stanovniku odgovarajućeg područja „a”. Ličko-senjska županija, koja je dio Jadranske Hrvatske, usto se smatra i rijetko naseljenim područjem jer ima manje od 12,5 stanovnika po km². U takvim područjima države članice mogu koristiti programe operativnih potpora kako bi se spriječilo ili smanjilo opadanje broja stanovnika.
• Zbog pozitivnog gospodarskog razvoja Grad Zagreb više ne ispunjava uvjete za područje „a”, već se sada smatra unaprijed određenom regijom u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a (tzv. područje „c”), kao i sve druge regije koje su u razdoblju do 2021. ispunjavale uvjete za područje „a”, ali to ne čine u nadolazećem razdoblju. Maksimalni intenzitet potpore za velika poduzeća u tom području iznosit će 35 %.


Za početna ulaganja s prihvatljivim troškovima do 50 milijuna eura u svim se navedenim područjima maksimalni intenziteti potpore mogu povećati za 10 postotnih bodova za ulaganja srednjih poduzeća i za 20 postotnih bodova za ulaganja malih poduzeća.
Nakon što se u kontekstu Uredbe o Fondu za pravednu tranziciju počne primjenjivati budući teritorijalni plan za pravednu tranziciju, Hrvatska može obavijestiti Komisiju da je izmijenila danas objavljenu kartu regionalnih potpora da bi u budućim područjima pravedne tranzicije primijenila moguće povećanje maksimalnog intenziteta potpore, kako je u revidiranim Smjernicama navedeno za područja „a”.