Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija odobrila je hrvatski program u vrijednosti od 40 milijuna eura za potporu poduzećima koja prerađuju poljoprivredne proizvode u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine. Program je odobren na temelju Privremenog okvira za državne potpore u kriznim situacijama, koji je Komisija donijela 23. ožujka 2022. te izmijenila 20. srpnja 2022. i 28. listopada 2022., na temelju članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se potvrđuje da se gospodarstvo Unije suočava s ozbiljnim poremećajima.

U okviru programa potpora će biti u obliku i. ograničenih iznosa potpore u obliku izravnih bespovratnih sredstava kako bi se poduzećima nadoknadilo povećanje troškova izvora energije koji nisu prirodni plin i električna energija i ii. izravna bespovratna sredstva za dodatne troškove nastale zbog znatnog povećanja cijena prirodnog plina i električne energije. Svrha je programa ublažiti učinak iznimno velikih povećanja cijena energije na poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode, koja se ne mogu prenijeti na krajnje potrošače ili s kojima se ne mogu nositi.

Komisija je utvrdila da je hrvatski program u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru za krizne situacije. Konkretno, kad je riječ o ograničenim iznosima potpore, potpora neće premašiti 2 milijuna eura po poduzeću. Kad je riječ o potpori za dodatne troškove zbog izvanrednih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije, ukupna potpora po poduzeću neće premašiti 50 % prihvatljivih troškova, do najviše 4 milijuna eura. U okviru obiju mjera potpora će se dodijeliti najkasnije 31. prosinca 2023. Komisija je zaključila da je program nužan, primjeren i razmjeran za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u privremenom okviru a krizne situacije. Na temelju toga Komisija je odobrila program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.