Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija donijela je 15. srpnja Godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a, s naglaskom na mjerama koje je Komisija provela tijekom 2021. kako bi zajamčila zaštitu pravâ i sloboda građanki i građana te poduzeća diljem EU-a. Objavljen je i Komisijin redoviti paket odluka o povredama propisa Unije.

Paket odluka o povredama propisa Europske unije

Ovaj paket posebno je usmjeren na poštovanje Unijinih temeljnih pravâ, vrijednosti i vladavine prava u EU-u. Komisija poduzima sljedeći korak u postupku zbog povrede protiv Poljske u pogledu nadređenosti prava EU-a koju je ugrozio poljski Ustavni sud. Komisija Sudu upućuje i predmet protiv Mađarske zbog diskriminacije pripadnika skupine LGBTIQ, kao i zbog ograničavanja slobode medija i prava radija Klubrádió na uporabu radiofrekvencijskog spektra. Kako bi zaštitila temeljna načela slobodnog kretanja kao okosnicu jedinstvenog tržišta EU-a, Komisija protiv Mađarske pokreće i postupak radi uvođenja diskriminirajućih cijena goriva za vozila sa stranim registarskim pločicama. Komisija također pokreće sudski postupak protiv 15 država članica radi zaštite „zviždača”, osoba koje prijavljuju povrede prava EU-a. Kako bi osigurala zaštitu osobnih podataka građana EU-a budu zaštićeni u skladu s najvišim standardima u cijeloj Uniji, Komisija upućuje obrazloženo mišljenje Sloveniji jer nije ispunila svoje obveze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Kontekst

Komisija od 1984. na zahtjev Europskog parlamenta objavljuje godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom prethodne godine. Europski parlament zatim donosi rezoluciju o izvješću Komisije. U raspodjeli odgovornosti između europskih institucija, Komisija ima opću odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka, dok Vijeće i Europski parlament odlučuju o prijedlozima Komisije. Kako bi građanke i građani te poduzeća mogli iskoristiti sve prednosti prava EU-a, države članice odgovorne su za njegovu pravodobnu i ispravnu primjenu, provedbu i izvršavanje u nacionalnom pravnom poretku. Komisija zatvara taj krug: kad njezini prijedlozi nakon donošenja postanu pravo EU-a, ona prati primjenjuju li države članice to pravo na pravilan način i poduzima mjere ako to ne čine. Komisija je pojačala napore kako bi spriječila da se povrede prava uopće događaju te pružila ranu potporu državama članicama kako bi se osigurala pravilna primjena prava EU-a, uključujući pravodobno prenošenje direktiva.