Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija pozdravlja 12. travnja donesenu ojačanu Direktivu o energetskim svojstvima zgrada, još jednog ključnog dijela europskog zelenog plana.
Tim se zakonodavstvom utvrđuje okvir za države članice za smanjenje emisija i potrošnje energije u zgradama diljem EU-a, od domova i radnih mjesta do škola, bolnica i drugih javnih zgrada. Time će se poboljšati zdravlje i kvaliteta života ljudi.

Revidiranom Direktivom utvrđuju se ambiciozni ciljevi za smanjenje ukupne potrošnje energije u zgradama u cijelom EU-u, uzimajući u obzir nacionalne posebnosti. Državama članicama prepušta se odabir zgrada koje će obuhvatiti planovima, kao i odabir mjera koje treba poduzeti. Direktiva će i potaknuti potražnju za čistim tehnologijama u Europi te stvoriti nova radna mjesta, ulaganja i rast.

Direktivom će se povećati energetska neovisnost Europe u skladu s planom REPowerEU, smanjenjem upotrebe uvezenih fosilnih goriva. „Nulta stopa emisija” bit će standard za nove zgrade, a fosilna goriva postupno će se ukidati iz grijanja u zgradama i zamijeniti obnovljivim izvorima energije, posebno solarnom energijom. Odredbe o vodovima i stanicama za punjenje električnih vozila također će potaknuti uvođenje održive mobilnosti.

Revidirana Direktiva bit će objavljena u Službenom listu Unije i stupiti na snagu sljedećih tjedana. Države članice morat će je zatim prenijeti u svoje nacionalno zakonodavstvo.