Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zajednički istraživački centar Komisije (JRC) 5. lipnja je objavio novo izvješće naslovljeno „Demografija i klimatske promjene – EU u globalnom kontekstu“.

U izvješću je prikazano da je rast stanovništva i dalje jedan od ključnih pokretača emisija. Istodobno postoji neusklađenost između stopa rasta stanovništva i razina emisija stakleničkihplinova među zemljama. Glavni onečišćivači su regije u kojima je stanovništvo prestalo rasti ili je rast usporen. U međuvremenu je većina svjetskog rasta stanovništva u regijama koje trenutačno imaju najniže emisije i koje su najmanje odgovorne za ranije emisije. To znači da će glavni onečišćivači morati osigurati znatna i brza smanjenja emisija, a zemljama s niskim emisijama, ali brzim rastom stanovništva trebat će potpora kako bi se pronašli načini rasta kojima se izbjegava nagli porast emisija.

U izvješću se dodatno ističe potreba za politikama kojima se uzimaju u obzir izazovi i rješenja za različite skupine stanovništva i dobne skupine, kao što su starije osobe i osobe s niskim prihodima. U izvješću se predlažu načini ublažavanja učinka na ranjive demografske skupine i izrade mjera za prilagodbu tim promjenama u skladu sa Strategijom EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama.

Potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica u JRC-u u Ispri (Italija) izjavila je sljedeće: 

„Za osmišljavanje učinkovitih politika u području klime i okoliša važno je razumjeti kako demografske promjene utječu na emisije te kako klimatske promjene i uništavanje okoliša utječu na različite skupine stanovništva. Izvješće JRC-a pruža dragocjen uvid u taj uzajamni odnos između ljudskog stanovništva i klimatskih promjena te će pridonijeti izradi naših politika za rješavanje pitanja ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima.“

Izvješće je dio mjera Komisije da se demografska saznanja uključe u donošenje politika EU-a, pruža znanstvene dokaze o posljedicama globalnog rasta stanovništva na emisije i istražuje moguće posljedice starenja stanovništva u Europi po klimatske ciljeve EU-a.