Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 15. travnja Hrvatskoj isplatila četvrto plaćanje u iznosu od 162,5 milijuna eura bespovratnih sredstava (ne uključujući pretfinanciranje) u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Kao za sve države članice, plaćanja Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na uspješnosti i ovise o tome kako Hrvatska provodi ulaganja i reforme opisane u njezinu planu za oporavak i otpornost.

Hrvatska je 21. prosinca 2023. Komisiji podnijela četvrti zahtjev za plaćanje u iznosu od 162,5 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, koji obuhvaća devet ključnih etapa i sedam ciljnih vrijednosti. Njima su obuhvaćene reforme u području javne uprave, pravosuđa, javne nabave, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te ulaganja u dekarbonizaciju energetskog sektora, elektroničkih komunikacija, istraživanja i inovacija te zdravstva.

Komisija je 29. veljače 2024. potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu hrvatskog zahtjeva za plaćanje. Povoljno mišljenje Gospodarskog i financijskog odbora Vijeća (EFC) o zahtjevu za plaćanje omogućilo je Komisiji da donese konačnu odluku o isplati sredstava.